Սկսենք այն բանից, թե ինչ են երկուական ընտրանքներն ըստ էության: Չնայած այն հանգամանքին, որ կան մի շարք տարբերություններ առեւտրի եւ առեւտրային օպցիոնների միջև, օրինակ` Forex շուկայում վերջնական երկուական օպցիոնները նույն բորսային առևտուրն է: Այսինքն` արժույթների, բաժնետոմսերի կամ ապրանքների վերավաճառքը:

Եվ եթե մենք խոսում ենք թրեյդերի գործունեության մասին, այսինքն` այն անձի, որը զբաղվում է նման գործունեությամբ, նրա ստացած եկամուտը բնութագրվում է ստորև ներկայացրած հատկանիշներով:

Չկա եկամուտի նվազագույն կամ առավելագույն չափ: Մի կողմից դա վատ է, քանի որ չկա որևէ երաշխիք, որ դուք գոնե չնչին գումար կվաստակեք: Բայց մյուս կողմից չափազանց լավ է, քանի որ ունեք անսահմանափակ չափով գումար վաստակելու հնարավորություն: Հետևաբար երկուական օպցիոններով առևտուրը կարող է իսկապես օգնել ձեզ ձեռք բերել ֆինանսական անկախություն, եթե դուք գիտեք դրանց հետ վարվելու ճիշտ ձևը:

Եկամուտը կախված է նրանից, թե որքանով է ճիշտ որոշակի ակտիվի գնի տատանման շուրջ կատարած ձեր կանխատեսումը: Հետևաբար ճիշտ կանխատեսումներ անելու կարողությունը շատ կարևոր է թրեյդերի համար: Բնականաբար, դա պետք է սովորել: Եթե մենք խոսում ենք սովորական առևտրային օպցիոնների և ֆոնդային բորսայի առևտրի տարբերության մասին, առաջին հերթին կարիք չկա հաշվարկել, թե որքան հեռու կարող է գնալ գինը այս կամ այն ուղղությամբ: Բավարար է ճիշտ ձևով կանխագուշակել միայն ուղղությունը: Այդ իսկ պատճառով օպցիոններով առևտուրն ավելի շահաբեր է և ավելի հեշտ, քան առևտուրն արժութային կամ ֆոնդային շուկայում:

Եկամուտ ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է գնել մի կամ մի քանի օպցիոն: Քանի որ օպցիոնն արտադրանք է, այն անհրաժեշտ է ձեռք բերել գումարի դիմաց: Այնպես որ չենք կարող ասել, որ նման առեւտուրը չի պահանջում ներդրումներ: Բացի այդ, որքան թանկ է ձեր գնած օպցիոնն, այդքան բարձր կարող է լինել ձեր եկամուտը, քանի որ դա հաշվարկվում է, և որպես կանոն ձեր գնած օպցիոնի արժեքի որոշակի տոկոսն է կազմում: Եթե դուք միջինը $ 10-ի առևտուր անեք, ապա դա եկամուտի մի մակարդակ է, իսկ $ 100-ի դեպքում մեկ այլ: Սա թույլ է տալիս թրեյդերին կանոնավորել եկամուտը, որը նա ձեռք է բերում:

LEAVE A REPLY