Որպես կանոն սկսնակները նախընտրում են հիմնարար վերլուծություն: Տեխնիկական մեթոդը չընտրելու պատճառը մաթեմատիկակակն հիմունքներն ու երկրաչափական պայմաններն են: Շատերը կարծում են, որ նման տեղեկատվությունը հեշտ չէ կարդալ եւ վերլուծել:

Տեխնիկական վերլուծությունն ապահովում է շահույթ զգալի թվով դեպքերում և 60-80% հավանականությամբ: Դա բավականին գրավիչ է: Շատ առևտրային համակարգեր հիմնվում են բավականին հասկանալի մեխանիզմների վրա, ինչը հնարավորություն է տալիս ձեռք բերել ավելի մեծ եկամուտ:

Հիմնարար վերլուծությունը պահանջում է շուկայի էվոլյուցիայի մասին լայնածավալ գիտելիքներ, ինչպես նաև դինամիկայի հարաբերակցության ու սկզբունքների ըմբռնում: Ներկայիս իրավիճակում ճիշտ ձևով գործելու համար անհրաժեշտ է հասկանալ երկրների տնտեսական զարգացումը:

Կարևոր է հասկանալ, որ համաշխարհային տնտեսական եւ սոցիալական իրավիճակի արագ ուսումնասիրումը և մասնագետների կանխատեսումները բավարար չեն ակտիվների գների փոփոխությունների միտումները հուսալիորեն հաշվարկելու համար: Հիմնական վերլուծությունը պետք է կատարվի մասնագետների կողմից, որոնք ունեն համապատասխան բարձրագույն կրթություն կամ շատ լավ տեղեկացված մարդիկ են, ովքեր երկար ժամանակ են անցկացնում ի լրումն համապատասխան տեղեկատվության սկզբունքները հասկանալուն:

Զուգահեռ կարելի է տանել շինարարական նախագծի հետ: Երբ դուք ձեռնամուխ եք լինում տուն կառուցել այդտեղ երկար տարիներ հարմարավետ կյանք անցկացնելու համար, ձեզ անհրաժեշտ է ամուր հիմք և որակյալ նյութեր: Ձեր ցանկացած արդյունքն ստանալու համար անհրաժեշտ է հիմնարար վերլուծություն: Եթե ձեզ պետք է ամառային տնակ, երբ արդեն գրեթե եղանակները տաքացել են, պարզապես կառուցեք տախտակներից պատեր, ծածկեք տանիքով և մտեք ներս: Սա տեխնիկական վելուծություն է: Այն տալիս է իր արդյունքներն այստեղ և հիմա` գրեթե առանց նախնական ուսուցման:

Վերոնշյալից կարելի է ենթադրել, որ տեխնիկական ու հիմնարար վերլուծությունների հիմքերը երկուական օպցիոնների առևտրի ժամանակ բավականին նման են հիմնական սկզբունքներին, որոնք օգտագործվում են առևտրի համար` որոշ ֆոնդային բորսաներում: Բացի այդ, մեթոդների մանրամասն վերլուծությունը հանգեցնում է այն եզրակացությանը, որ հիմնարար վերլուծությունը բարդ է ու պահանջում է խորը գիտելիքներ սոցիալական, տնտեսական եւ ֆինանսական ոլորտներում: Իսկ տեխնիկական վերլուծությունն ավելի կոնկրետ ու ըմբռնելի է առանց նախապատրաստման:

LEAVE A REPLY